پنجشنبه 10 فروردين 1402
 
دوسالانه‌ها 
آثار نگارگري 60 سال اخير در كتاب دوسالانه بازگشت

آثار نگارگري 60 سال اخير در كتاب دوسالانه


كتاب نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران با آثاري از شش دهه نگارگري همزمان با اختتاميه دوسالانه منتشر مي شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی كتاب نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران با همكاري دفتر هنرهاي تجسمي، موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر و انتشارات يساولي در پايان دوسالانه رونمايي مي شود.

كتاب نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران در سه بخش آثاري از هنرمندان و استادان نگارگري از دوره بهزاد به بعد تا امروز يعني شش دهه اخير از گنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران و گنجينه شخصي يساولي را در كنار آثار بخش غير رقابتي و رقابتي دوسالانه را در بر مي گيرد.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران در رشته هاي نقاشي ايراني، تذهيب، تشعير، گل و مرغ و طراحي سياه قلم كه از 15 آذرماه گذشته در موسسه فرهنگي هنري صبا آغاز شده است، 13 دي ماه جاري به كار خود پايان مي دهد.

 

روابط عمومی مرکز هنرهای تجسمی

تاريخ خبر:  1393/10/07