پنجشنبه 10 فروردين 1402
 
دوسالانه‌ها 
14 مقاله در دوسالانه ملی نگارگری ایران بازگشت

14 مقاله در دوسالانه نگارگری

14 مقاله به نهمین دوسالانه نگارگری ایران رسید و مقالات برگزیده در اختتامیه معرفی می شوند.

به گزارش روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی ، با پایان مهلت ارسال مقالات با موضوع نگارگری و هنرهای ملی به نهمین دوسالانه نگارگری ایران 14 مقاله از سوی پژوهشگران هنر به دبیرخانه رسید که از میان آنها مقالات برتر توسط هیئت داوران انتخاب می شوند.

مقالات «بررسی شمایل نگارانه نگاه دربند کشیدن ضحاک» ( سیدعلی میر)، « بررسی عنصر درخت در نگارگری با بررسی آن در فرهنگ ، اسطوره و ادبیات»، «آیا به راستی معنویت تنها حلقه گمشده هنر اسلامی است؟ » ( الهه شمس و الهام حسن زاده قلب ساز)، «مطالعه تطبیقی چهار حکایت منطق الطیر عطار در چهار اثر استاد محمدباقر آقامیری » (مهناز شوال منش)، «مبانی فکری نگارگری ایرانی» (نرگس حافظی بختیاری)، «مقایسه تطبیقی دونگاره در دوره صفوی با تاکید بر تاثیر حاکمان بر مجموعه ها» (رضا میرخانی)،  «تضاد دو نبی ، جدال خیر بر شر در تصویر نبرد حضرت علی (ع) با اژدها در خاوران نامه» (راهله عرفان منش و مهران نخعی اشتری)، «بررسی نسخه پردازی مکتب شیراز صفوی» (نفیسه سنجی)، «تحلیلی بر انواع جلد های روغنی» (نفیسه سنجی)، «هفت اصل نقاشی در آرایه ها و تزئینات نسخ خطی» (وحید توسلی – نفیسه سنجی)، «بررسی سیر آرایه ها و تذهیب مکتب هرات با استناد به قرآن های خطی آستان قدس رضوی» (وحید توسلی) و «زیبایی شناسی و جایگاه تفکر و خلاقیت در نگارگری سه دهه اخیر ایران و تاثیر آن بر فرهنگ اجتماعی» (زبیر سعیدی) به دوسالانه نگارگری ارائه شده است.

نهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران با معرفی برگزیدگان 13 دی ماه جاری به کار خود پایان می دهد.

روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی

تاريخ خبر:  1393/10/08