جمعه 14 بهمن 1401
 
دوسالانه‌ها 
انتشار فراخوان دوسالانه نگارگری بازگشت


نهمين دوسالانه ملي نگارگري آذرماه امسال برگزار مي شود

فراخوان نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي ، فراخوان نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران كه آذرماه سال جاري در تهران برگزار خواهد شد ، منتشر شد.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران در بخش هاي نگارگري ، گل و مرغ ، تذهيب، تشعير و طراحي سياه قلم با موضوع آزاد برگزار مي شود و هر هنرمند مي تواند با ارسال حداكثر سه اثر در اين دوسالانه شركت كند.

هنرمندان نگارگر تا 14 مهرماه فرصت دارند در سايت دوسالانه به نشاني www.2salane.ir ثبت نام كنند و تصاوير آثارشان را ارسال كنند.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران به دبيري امير طهماسبي از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن نگارگري ايران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

همايش علمي ، كارگاههاي تخصصي و تقدير از پيشكسوتان نگارگري برنامه هاي نهمين دوسالانه ملي نگارگري است.

روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي

تاريخ خبر:  1393/05/26