جمعه 14 بهمن 1401
 
دوسالانه‌ها 
شركت بيش از 400 هنرمند در دوسالانه نگارگري بازگشت

شركت بيش از 400 هنرمند در دوسالانه نگارگري

زنان پيشتاز نهمين دوسالانه نگارگري

بيش از 400 هنرمند با ارسال حدود هزار اثر در نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران شركت كردند.

به گزارش روابط عمومي نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران، با توجه به پايان مهلت ثبت نام و ارسال آثار به دوسالانه نگارگري، 968 اثر از 442 هنرمند به دبيرخانه دوسالانه رسيد.

از ميان اين آثار، 403 اثر در گرايش نقاشي ايراني، 223 اثر در گرايش گل و مرغ، تذهيب 187 اثر، 103 اثر طراحي سياه قلم و 52 اثر تشعيير است و هنرمندان زن با 331 نفر، 75 درصد شركت كنندگان دوسالانه را به خود اختصاص داده اند.

انتخاب اوليه آثار نهمين دوسالانه ملي نگارگري از روز شنبه 19 مهرماه آغاز مي شود و هيات انتخاب دوسالانه متشكل از رضا یساولی، یوسف حسینی، رحیم چرخی، محمدرضا هنرور و حسین عصمتی انتخاب اولیه آثار نهمین دوسالانه ملی نگارگری را انجام می دهند.

مجید ملانوروزی، محمد باقر آقامیری، مجید مهرگان، عباس جمال پور، محمدعلی رجبی، عبدالرحیم سیاهکارزاده، حسین ماچیانی، سلیمان سعیدآبادی و امیر طهماسبی اعضاي شوراي سياستگذاري نهمين دوسالانه نگارگري ايران هستند.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران به دبيري امير طهماسبي از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن نگارگري ايران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

همايش علمي، كارگاههاي تخصصي و تقدير از پيشكسوتان نگارگري برنامه هاي نهمين دوسالانه ملي نگارگري است.

تاريخ خبر:  1393/07/16