پنجشنبه 6 ارديبهشت 1403
 
دوسالانه‌ها 
آثار 27 هنرمند در بخش غير رقابتي دوسالانه نگارگري بازگشت

بيش از 30 اثر از 27 هنرمند نگارگر در بخش غير رقابتي نهمين دوسالانه ملي نگرارگري ايران به نمايش گذاشته مي شود.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، در بخش غير رقابتي آثاري از استادان و هنرمندان نگارگري از جمله رضا بدرالسما، عباس جمال پور، مهبن دخت سالك، علي اصغر تجويدي، يوسف حسيني، رحيم چرخي، جليل جوكار، سلينا پوريا، رضا بدراسما، فريدون جوقان و رويا كازروني در  دوسالانه حضور دارند.

مينا صدري، سيد رضا فتاحي، امير حسين آقاميري، مجيد صادق زاده، حسين عصمتي، امير طهماسبي، ليدا عباسي، محسن آقا ميري، محمد ولي محمد رحماني، محمد نباتي، مهدي خداپناه، محمد حسين آقاميري، نوشين نظري و هادي آقاميري ديگر هنرمنداني هستند كه آثارشان در بخش غير رقابتي نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران به نمايش گذاشته مي شود.

بيش از 200 اثر نيز در بخش  رقابتي نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران در گرايش نقاشي ايراني، گل و مرغ، تذهيب، طراحي سياه قلم و تشعيير به نمايش گذاشته مي شود.

نهمين دوسالانه ملي نگارگري ايران به دبيري امير طهماسبي از سوي دفتر هنرهاي تجسمي با همكاري انجمن نگارگري ايران و موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر آذرماه امسال در موسسه فرهنگي هنري صبا برگزار خواهد شد.

نمايشگاه آثار نگارگري از استادان در بخش غير رقابتي، همايش علمي، كارگاههاي تخصصي و تقدير از پيشكسوتان نگارگري برنامه هاي نهمين دوسالانه ملي نگارگري است.

تاريخ خبر:  1393/09/01